Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 19 de setembre de 2017, Sup. 226

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de juliol de 2017, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior de la primera ocupació obtinguda a l'escala superior d'oficials de la Guàrdia Civil, a l'empara del que disposa la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim del personal del cos de la Guàrdia Civil.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid