Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 26 de setembre de 2017, Sup. 232

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 704/2017, de 7 de juliol, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària.

  • Ordre APM/902/2017, de 22 de setembre, per la qual es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l'Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre.

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid