Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 28 de setembre de 2017, Sup. 234

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/909/2017, de 25 de setembre, per la qual es regula el procediment de notificació de les altes, baixes i modificacions de fitxes toxicològiques al registre de productes químics del Servei d'Informació Toxicològica de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i de liquidació de la taxa corresponent que preveu la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid