Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 9 de octubre de 2017, Sup. 243

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid