Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 12 de octubre de 2017, Sup. 246

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4403-2017, contra els articles 3; 5 apartats 1 a 4; 20 i 24; l'incís final de la disposició addicional primera; la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria segona de la Llei d'Aragó 10/2016, d'1 de desembre, de mesures d'emergència en relació amb les prestacions econòmiques del sistema públic de serveis socials i amb l'accés a l'habitatge a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid