Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 14 de octubre de 2017, Sup. 248

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 904/2017, de 13 d'octubre, pel qual es modifiquen les normes d'indemnitzacions i subvencions estatals en matèria de sanitat animal en els programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid