Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 16 de octubre de 2017, Sup. 249

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2336-2017, contra la Llei del País Basc 12/2016, de 28 de juliol, de reconeixement i reparació de víctimes de vulneracions de drets humans en el context de la violència de motivació política a la Comunitat Autònoma del País Basc entre 1978 i 1999.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2557-2017, contra l'article 3, pel qual es fa una nova redacció dels articles 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda), i dels art. 621-56 i 621-57 (contracte de permuta) del llibre sisè del Codi civil de Catalunya; article 4, pel qual es fa una nova redacció dels art. 622-21 a 622-42 del Codi civil de Catalunya; contra l'article 9, atès que introdueix una disposició transitòria primera en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 6 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid