Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 30 de octubre de 2017, Sup. 263

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/1040/2017, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix la data a partir de la qual és exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, classificades com a nivell de prioritat 1 i 2, mitjançant l'Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per la qual se'n modifica l'annex.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid