Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 3 de novembre de 2017, Sup. 267

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/1057/2017, de 30 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre AAA/658/2014, de 22 d'abril, per la qual es regula la pesca amb art de palangre de superfície per a la captura d'espècies altament migratòries, i per la qual es deroga l'Ordre ARM/1647/2009, de 15 de juny, per la qual es regula la pesca d'espècies altament migratòries.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

  • Llei 8/2017, de 28 de setembre, de modificació de la Llei 7/2012, de 4 d'octubre, de mesures extraordinàries en el sector públic de la Comunitat Autònoma d'Aragó per garantir l'estabilitat pressupostària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid