Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 6 de novembre de 2017, Sup. 269

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 873/2017, de 29 de setembre, pel qual es regula la concessió d'ajudes al sector de construcció naval en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.

  • Reial decret 874/2017, de 29 de setembre, pel qual es regula el suport oficial en forma de subvenció al tipus d'interès dels crèdits per a la construcció de vaixells.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 6 d'octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat contra l'Ordre IET/1344/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les instal·lacions tipus i els seus paràmetres retributius corresponents, aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i declara la nul·litat del paràgraf 1 de la seva disposició final primera.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid