Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 7 de novembre de 2017, Sup. 270

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i l'Organització Conjunta de Cooperació en Matèria d'Armament (OCCAR) per a l'establiment d'una oficina satèl·lit del Programa A400M en el territori espanyol, fet a Madrid el 9 de juliol de 2014.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 919/2017, de 23 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1058/2005, de 8 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 899/2017, de 6 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1381/2009, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen els requisits per a la fabricació i comercialització dels generadors d'aerosols.

  • Resolució de 6 de novembre de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

  • Circular 2/2017, de 25 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 2/2011, de 9 de juny, sobre informació de les institucions d'inversió col·lectiva estrangeres inscrites en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid