Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 8 de novembre de 2017, Sup. 271

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Ordre SSI/1070/2017, de 31 d'octubre, per la qual s'inclouen determinades substàncies a l'annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i els preparats medicinals psicòtrops, així com la fiscalització i la inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

  • Correcció d'errors de la Circular 2/2017, de 25 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 2/2011, de 9 de juny, sobre informació de les institucions d'inversió col·lectiva estrangeres inscrites en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid