Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 8 de novembre de 2017, Sup. 271

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Ordre SSI/1070/2017, de 31 d'octubre, per la qual s'inclouen determinades substàncies a l'annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i els preparats medicinals psicòtrops, així com la fiscalització i la inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid