Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 15 de novembre de 2017, Sup. 277

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 4332-2017, sobre l'aixecament de multes coercitives periòdiques als membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i als membres de les sindicatures de demarcació per incompliment de les provisions de 7 de setembre de 2017, i admissió del Recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació, i la impugnació de la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 13 de novembre de 2017, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 21 de setembre de 2004, per la qual s'estableixen l'estructura i l'organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid