Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 20 de desembre de 2017, Sup. 308

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord d'explotació científica dels telescopis William Herschel i Isaac Newton entre l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) i Science and Technology Facilities Council (STFC) i la Nederlandese Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), fet el 20 de febrer de 2017.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 14 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió del distintiu de qualitat Segell Vida Saludable.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 25 d'octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra l'Ordre IET/2660/2015, d'11 de desembre, per la qual s'aproven les instal·lacions tipus i els valors unitaris de referència d'inversió, d'operació i manteniment per element d'immobilitzat i els valors unitaris de retribució d'altres tasques regulades que s'han d'emprar en el càlcul de la retribució de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica, s'estableixen les definicions de creixement vegetatiu i augment rellevant de potència i les compensacions per ús i reserva de locals; declara la nul·litat de l'incís «i els altres actius» que figura al final del primer punt de la metodologia de càlcul que estableix l'annex VII, per la qual cosa l'Administració ha d'aprovar en el termini de 4 mesos la regulació substitutiva; i reconeix a la recurrent el dret a ser indemnitzada pels danys i perjudicis derivats de l'aplicació de l'incís anul·lat.

  • Sentència de 6 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat i anul·la el Reial decret 638/2015, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la carrera diplomàtica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid