Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 26 de desembre de 2017, Sup. 313

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord administratiu entre l'autoritat competent del Regne d'Espanya i l'autoritat competent dels Estats Units d'Amèrica per a l'intercanvi d'informes país per país, fet a San Marino i Madrid el 13 i el 19 de desembre de 2017.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, pel qual s'aprova el Pla anual de política d'ocupació per a 2017, segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

TRIBUNAL SUPREM

  • Interlocutòria de 20 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que no té per executada en la seva integritat la Sentència de 26 de juliol de 2016 i anul·la l'Ordre ETU/555/2017, de 15 de juny, pel que fa a la reducció a quinze anys de la vida reguladora útil de les instal·lacions de tractament de purins (article 5), a la disposició transitòria única i al nombre d'hores equivalents de funcionament mínim de l'annex I, apartat 2, així com de les hores equivalents de funcionament que recull l'annex III.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid