Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 27 de desembre de 2017, Sup. 314

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1281/2017, de 22 de desembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 21 de desembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en execució de la resolució del Senat de 27 d'octubre de 2017, per la qual s'acorda l'aplicació de determinades mesures en relació amb la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l'article 155 de la Constitució.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

  • Resolució de 22 de desembre de 2017, de la Direcció de Trànsit del Departament de Seguretat, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació de trànsit durant l'any 2018 a la Comunitat Autònoma del País Basc.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid