Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 28 de desembre de 2017, Sup. 315

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Ministeri Federal de Defensa de la República Federal d'Alemanya i el Ministeri de Defensa del Regne d'Espanya relatiu a l'enviament de personal de les seves forces aèries com a personal d'intercanvi, fet a Madrid el 22 de novembre de 2017.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Correcció d'errors de l'Ordre ETU/1282/2017, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a 2018.

  • Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aprova per a l'any 2018 el perfil de consum i el mètode de càlcul a l'efecte de liquidació d'energia, aplicables per als consumidors tipus 4 i tipus 5 que no disposin de registre horari de consum, segons el Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.

  • Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid