Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 26 de desembre de 2017, Sup. 313

I. Disposicions generals

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, pel qual s'aprova el Pla anual de política d'ocupació per a 2017, segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid