Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 2 de febrer de 2018, Sup. 30

Índex d'accés

I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

  • Reial decret 49/2018, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 998/2012, de 28 de juny, pel qual es crea l'Alt Comissionat del Govern per a la Marca Espanya i es modifica el Reial decret 1412/2000, de 21 de juliol, de creació del Consell de Política Exterior.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/86/2018, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 910 de l'impost sobre grans establiments comercials.

  • Ordre HFP/87/2018, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 990, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 38/2017, de 27 de gener, sobre disposicions d'aplicació de la normativa de la Unió Europea en matèria d'accions d'informació i promoció relatives a productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid