Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 8 de febrer de 2018, Sup. 35

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 29 de gener de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven els preus de referència per calcular el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats corresponents a l'any 2017.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Resolució de 25 de gener de 2018, de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, per la qual es modifica la de 19 de juliol de 2013, sobre revisió de preus a aplicar pels centres sanitaris de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària a Ceuta i Melilla per les assistències prestades en els supòsits en què el seu import s'ha de reclamar als tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social, així com pels serveis prestats pel Centre Nacional de Dosimetria i per la reproducció de documents de la biblioteca de l'entitat gestora.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid