Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 26 de febrer de 2018, Sup. 50

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/174/2018, de 31 de gener, per la qual es modifica l'apartat cinquè de l'annex I del Decret 1675/1972, de 26 de juny, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la xarxa d'ajudes a la navegació aèria (Eurocontrol) i es modifica el tipus d'interès per mora en el pagament d'aquestes tarifes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid