Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 13 de març de 2018, Sup. 63

Índex d'accés

I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

  • Decret llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

  • Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial decret 72/2018, de 19 de febrer, pel qual es regula la concessió directa de subvencions al Consell General de l'Advocacia Espanyola i al Consell General dels Procuradors d'Espanya en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta i al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs per a l'assistència psicològica a les víctimes dels delictes, per a l'exercici pressupostari 2018.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 105/2018, de 9 de març, pel qual es modifica l'Estatut orgànic de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, aprovat pel Reial decret 215/2014, de 28 de març.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 28 de febrer de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual s'estableixen les adaptacions de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat a les necessitats i la situació dels centres espanyols situats a l'exterior del territori nacional, els programes educatius a l'exterior, els programes internacionals, els alumnes procedents de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a distància, per al curs 2017-2018.

  • Resolució de 7 de març de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment per a l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 93/2018, de 2 de març, pel qual es modifica el Reial decret 948/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius.

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid