Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 18 de abril de 2018, Sup. 94

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 de febrer de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució per a les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016, es declara la nul·litat del valor del coeficient λbase establert per a Endesa Distribución Eléctrica, SL, a l'annex I i es declara el dret d'aquesta a ser indemnitzada pels danys i perjudicis derivats de la seva aplicació, per la qual cosa l'Administració ha d'aprovar en el termini de quatre mesos el valor que ha de substituir el que s'ha anul·lat.

  • Sentència de 3 d'abril de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 1023/2015, de 13 de novembre, pel qual es despleguen reglamentàriament la composició, l'organització i l'exercici de funcions de la Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual, i n'anul·la l'article 13.4 pel que fa a les expressions «dos mesos» i «motivada».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid