Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 20 de abril de 2018, Sup. 96

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/401/2018, de 12 d'abril, per la qual es fixa el percentatge a què es refereix l'article 131 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid