Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 21 de abril de 2018, Sup. 97

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 3/2018, de 20 d'abril, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 20 d'abril de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 19 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven el calendari i les característiques del procediment competitiu de subhastes per a l'assignació del servei de gestió de la demanda d'interrompibilitat que regula l'Ordre IET/2013/2013, de 31 d'octubre, per al període de lliurament comprès entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2018.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 190/2018, de 6 d'abril, pel qual es declara zona especial de conservació el lloc d'importància comunitària LIC ES6300001 Illes Chafarinas de la regió biogeogràfica mediterrània de la Xarxa Natura 2000, s'amplia i es fa coincidir amb l'espai anterior la zona d'especial protecció per a les aus del mateix nom, i s'aproven les mesures corresponents de conservació de l'espai conjunt.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 229/2018, de 20 d'abril, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundación del Teatro Real FSP, que passa a denominar-se Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela FSP, i s'adopten les disposicions necessàries per a la integració a la Fundació dels mitjans del Teatro de la Zarzuela, centre de creació artística de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid