Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 30 de abril de 2018, Sup. 104

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor del Bescanvi de notes pel qual es modifica l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Sèrbia sobre el reconeixement recíproc i bescanvi dels permisos de conducció nacionals subscrit mitjançant Bescanvi de notes, de dates 27 de novembre de 2008 i 9 de març de 2009, fet a Madrid el 19 d'abril de 2017, l'aplicació provisional del qual es va publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat» núm. 145, de 19 de juny de 2017.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/433/2018, de 17 d'abril, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital en el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i se'n regula la composició i el funcionament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid