Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 1 de maig de 2018, Sup. 105

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2016 a l'annex del Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Conveni MARPOL), adoptades a Londres el 28 d'octubre de 2016 mitjançant la Resolució MEPC.276(70).

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Reial decret 235/2018, de 27 d'abril, pel qual s'estableixen mètodes de càlcul i requisits d'informació en relació amb la intensitat de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle dels combustibles i l'energia en el transport; es modifica el Reial decret 1597/2011, de 4 de novembre, pel qual es regulen els criteris de sostenibilitat dels biocarburants i biolíquids, el Sistema Nacional de Verificació de la Sostenibilitat i el doble valor d'alguns biocarburants a efectes del seu còmput; i s'estableix un objectiu indicatiu de venda o consum de biocarburants avançats.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid