Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 19 de maig de 2018, Sup. 122

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 18 de maig de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de productors.

  • Reial decret 294/2018, de 18 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 704/2017, de 7 de juliol, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 295/2018, de 18 de maig, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma d'Aragó per al finançament d'inversions a la província de Terol que afavoreixin la generació de renda i riquesa en aquesta província.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 26 d'abril de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat contra el Reial decret 641/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de la Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre, i en declara la nul·litat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid