Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 14 de gener de 2019, Sup. 12

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

  • Llei 10/2018, de 9 de novembre, d'acceleració de la transformació del model econòmic regional per a la generació d'ocupació estable de qualitat.

  • Llei 11/2018, de 15 de novembre, per la qual s'estableixen mesures addicionals de protecció de la salut pública i del medi ambient per a l'exploració, la investigació o l'explotació d'hidrocarburs amb l'ús de la tècnica de la fractura hidràulica a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

  • Llei 12/2018, de 20 de novembre, de modificació de la Llei 3/2009, d'11 de maig, dels drets i deures dels usuaris del sistema sanitari de la Regió de Múrcia.

  • Llei 13/2018, de 29 de novembre, de comunicació i publicitat institucional de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid