Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 24 de gener de 2019, Sup. 21

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de derogació del Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord tècnic entre el Ministeri de Defensa del Regne d'Espanya i el Ministeri de Defensa Nacional de la República de Lituània, relatiu a la dotació de suport de la nació amfitriona a les Forces Armades espanyoles visitants per a l'Operació de reforç de la policia aèria dels estats bàltics (BLOCK 47), fet a Madrid i Kaunas el 25 de juliol de 2018.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/40/2019, de 21 de gener, per la qual s'estableixen per a l'any 2019, les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

  • Llei 7/2018, de 14 de desembre, per la qual es regula la Conferència de Titulars d'Alcaldies i Presidències de Diputació, l'Estatut dels membres de les entitats locals i la informació en els plens.

  • Llei 8/2018, de 14 de desembre, per la qual es regulen les cambres oficials de comerç, indústria i serveis de Castella i Lleó i el Consell de Cambres de Castella i Lleó.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid