Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 1 de març de 2019, Sup. 52

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 21 de febrer de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s'estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

  • Ordre APA/204/2019, de 21 de febrer, per la qual es creen i es regulen la Junta de Contractació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Mesa de Contractació de la Subsecretaria, de la Secretaria General d'Agricultura i Alimentació i de la Secretaria General de Pesca.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 28 de febrer de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre la jornada i els horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid