Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 5 de març de 2019, Sup. 55

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/226/2019, de 28 de febrer, per la qual es regulen la composició i el funcionament de la Mesa de Contractació del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat.

  • Ordre PCI/227/2019, de 4 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 22 de febrer de 2019, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal a les eleccions que es convoquin durant el 2019.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsics, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació.

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid