Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 21 de març de 2019, Sup. 69

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional de l'Acord marc de cofinançament entre el Regne d'Espanya i el Banc Internacional de Reconstrucció i Foment i l'Associació Internacional de Foment, fet a Washington el 23 de gener de 2019.

MINISTERI DE L'INTERIOR

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrucció 6/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i de delegació en les juntes electorals provincials i en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana de les competències que preveu l'article 65.5 de la Llei orgànica del règim electoral general, en relació amb les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat i amb les eleccions a les Corts, que se celebraran el 28 d'abril de 2019.

  • Instrucció 7/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central, que fa una nova redacció a la Instrucció 5/2019, d'11 de març, sobre aplicació de la modificació de la Llei orgànica del règim electoral general duta a terme per la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid