Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de març de 2019, Sup. 70

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 92/2019, d'1 de març, pel qual es crea l'especialitat d' "Asturianada" en els ensenyaments professionals de música i s'estableixen els aspectes bàsics del currículum d'aquesta especialitat.

  • Reial decret 93/2019, d'1 de març, pel qual s'estableix el curs d'especialització en cultius cel·lulars i es fixen els aspectes bàsics del currículum, i es modifica el Reial decret 74/2018, de 19 de febrer, pel qual es estableix el títol de tècnic en muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes aeronàutics i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 94/2019, d'1 de març, pel qual s'estableix el curs d'especialització en audiodescripció i subtitulació i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució d'11 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'inclou el biopropà a l'annex de l'Ordre ITC/2877/2008, de 9 d'octubre, per la qual s'estableix un mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb fins de transport.

  • Resolució de 12 de març de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus del producte i els impostos especials aplicables a l'hulla, el fuel, el dièsel oil, i el gasoil del segon semestre de 2018 a aplicar en la liquidació d'aquest període en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid