Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 8 de abril de 2019, Sup. 84

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/397/2019, de 4 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

  • Circular 1/2019, de 28 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la qual es modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrer, sobre les categories d'institucions d'inversió col·lectiva en funció de la seva vocació inversora, modificada parcialment per la Circular 3/2011, de 9 de juny.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid