Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 9 de abril de 2019, Sup. 85

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 28 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l'any 2019.

  • Resolució de 8 d'abril de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 d'abril de 2019, pel qual s'aprova el Pla Reincorpora-t, pla triennal per prevenir i reduir l'atur de llarga durada 2019-2021.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 242/2019, de 5 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del personal del Ministeri de Justícia que porta a terme l'acció a l'exterior en matèria de justícia.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid