Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 6 de febrer de 2020, Sup. 32

I. Disposicions generals

MINISTERI D'UNIVERSITATS

  • Reial decret 233/2020, de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifiquen la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, i el Reglament (UE) núm. 1024/2012, relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'informació del mercat interior (Reglament IMI).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid