Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Diumenge 22 de març de 2020, Sup. 79

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/270/2020, de 21 de març, per la qual s'estableixen criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats de Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/272/2020, de 21 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per expedir la llicència d'enterrament i la destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid