Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 24 de març de 2020, Sup. 81

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 20 de març de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, sobre mesures a adoptar en l'àmbit de la comprovació material de la inversió, durant el període de durada de l'estat d'alarma declarat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Resolució de 23 de març de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 17 de març de 2020, pel qual s'adopten mesures urgents i excepcionals en l'àmbit del control de la gestió economicofinancera efectuat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat com a conseqüència de la COVID-19.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/274/2020, de 22 de març, per la qual s'adopten mesures en relació amb els serveis d'abastament d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals.

  • Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/276/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen obligacions de subministrament d'informació, proveïment i fabricació de determinats medicaments en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Instrucció de 23 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual s'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid