Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 25 de març de 2020, Sup. 82

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19.

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/280/2020, de 24 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual es modifica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els aeroports espanyols.

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

  • Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid