Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 25 de març de 2020, Sup. 82

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

  • Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid