Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de abril de 2020

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, per la qual es despleguen determinats aspectes del dret a la percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència de la COVID-19, que estableix l'annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 3 d'abril de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen mesures especials per a l'ús del bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans amb ocasió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid