Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 17 de abril de 2020, Sup. 107

I. Disposicions generals

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre TFP/350/2020, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TFP/2/2020, de 8 de gener, per la qual es determina la data a partir de la qual és efectiva l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Oficina de Conflictes d'Interessos en els procediments que preveuen la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1208/2018, de 28 de setembre; i per la qual s'aproven els models de declaracions, comunicacions i documents electrònics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid