Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 24 de abril de 2020, Sup. 114

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 22 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifica la de 13 d'abril de 2020, per la qual es garanteix durant l'estat d'alarma la continuïtat de l'abonament del subsidi per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels mutualistes.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es modifica l'annex I de l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari de productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i els recintes duaners habilitats per a la seva realització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid