Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 30 de abril de 2020, Sup. 120

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Secretaria General d'Administració Digital, per la qual s'acorda la continuació dels procediments administratius d'autorització de nous sistemes d'identificació i signatura electrònica mitjançant una clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions considerin vàlid a què es refereixen els articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid