Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 8 de maig de 2020, Sup. 128

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1813-2020, contra la disposició final segona del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1998-2020, contra diversos preceptes del Decret llei 2/2020, de 9 de març, de millora i simplificació de la regulació per al foment de l'activitat productiva d'Andalusia.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2035-2020, contra la disposició final segona del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2054-2020, contra els articles 7, 9, 10 i 11 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19; el Reial decret 465/2020, de 17 de març; el Reial decret 476/2020, de 27 de març; el Reial decret 487/2020, de 10 d'abril; el Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, i l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i les cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1478-2020, respecte de l'article 153.1 de la LOREG, en relació amb els articles 53 i 50.4 de la LOREG i els articles 34 i 39 de la Llei 14/1966, de 18 de març, de premsa i impremta, per possible vulneració dels articles 9.3 i 25.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1772-2020, en relació amb l'article 3.4 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, del Parlament Basc, general de protecció del medi ambient del País Basc, per possible vulneració de l'art. 149.1.6 de la CE.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid