Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 8 de maig de 2020, Sup. 128

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1813-2020, contra la disposició final segona del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1998-2020, contra diversos preceptes del Decret llei 2/2020, de 9 de març, de millora i simplificació de la regulació per al foment de l'activitat productiva d'Andalusia.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2035-2020, contra la disposició final segona del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2054-2020, contra els articles 7, 9, 10 i 11 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19; el Reial decret 465/2020, de 17 de març; el Reial decret 476/2020, de 27 de març; el Reial decret 487/2020, de 10 d'abril; el Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, i l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i les cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1478-2020, respecte de l'article 153.1 de la LOREG, en relació amb els articles 53 i 50.4 de la LOREG i els articles 34 i 39 de la Llei 14/1966, de 18 de març, de premsa i impremta, per possible vulneració dels articles 9.3 i 25.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1772-2020, en relació amb l'article 3.4 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, del Parlament Basc, general de protecció del medi ambient del País Basc, per possible vulneració de l'art. 149.1.6 de la CE.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional de l'Intercanvi de notes verbals entre el Regne d'Espanya i la República Popular de la Xina pel qual s'estableix el Consolat d'Espanya a Chengdu, fet a Pequín el 28 de febrer i el 24 d'abril de 2020.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 7 de maig de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid