Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 13 de maig de 2020, Sup. 134

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 478/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies d'operació i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 479/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 480/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en digitalització del manteniment industrial i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 481/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en fabricació intel·ligent i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum, i es modifiquen el Reial decret 93/2019, d'1 de març, i el Reial decret 94/2019, d'1 de març, pels quals s'estableixen dos cursos d'especialització i els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 482/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en fleca i brioxeria i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum, i es modifica el Reial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en condicionament físic i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Resolució d'11 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es modifica el calendari del procés d'admissió d'alumnes en centres docents públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla, per al curs 2020/2021, i se n'amplien instruccions.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid