Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 13 de maig de 2020, Sup. 134

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI DE L'INTERIOR

 • Ordre INT/407/2020, de 12 de maig, per la qual s'adopten mesures per flexibilitzar les restriccions establertes en l'àmbit de les institucions penitenciàries a l'empara del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

 • Reial decret 515/2020, de 12 de maig, pel qual es regula el procediment de certificació de proveïdors civils de serveis i funcions de gestió del trànsit aeri i de navegació aèria i el seu control normatiu.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Reial decret 478/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies d'operació i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

 • Reial decret 479/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

 • Reial decret 480/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en digitalització del manteniment industrial i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

 • Reial decret 481/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en fabricació intel·ligent i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum, i es modifiquen el Reial decret 93/2019, d'1 de març, i el Reial decret 94/2019, d'1 de març, pels quals s'estableixen dos cursos d'especialització i els aspectes bàsics del currículum.

 • Reial decret 482/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en fleca i brioxeria i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum, i es modifica el Reial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en condicionament físic i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum.

 • Resolució d'11 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es modifica el calendari del procés d'admissió d'alumnes en centres docents públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla, per al curs 2020/2021, i se n'amplien instruccions.

MINISTERI D'UNIVERSITATS

 • Resolució de 8 de maig de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

 • Resolució de 8 de maig de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

 • Resolució de 8 de maig de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid